Skip to content

KENYATAAN TENDER/SEBUTHARGA

Tarikh Tutup Tender No.Ruj. Tajuk Tender/Sebut Harga Status
NA SEDIA/PHK/JT/4/20 PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JULAI 2020 (JUALAN TERUS)

Pembeli yang berminat untuk membeli haiwan seperti dalam kenyataan tawaran sebut harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 28hb Julai – 29hb Julai 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.. Pembelian boleh dibuat selepas tarikh 29hb Julai 2020.

Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini
(Open)
NA SEDIA/PHK/JT/3/20 PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JULAI 2020 (JUALAN TERUS)

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli Haiwan seperti dalam kenyataan tawaran sebut harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 8hb Julai – 09hb Julai 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.. Pembelian boleh dibuat selepas tarikh 9hb Julai 2020.

(Close)
21 Julai 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/21/20 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DINGIN DI SEDIA (KOTA KINABALU), SAIP (PAPAR) DAN KILC (KENINGAU) UNTUK TEMPOH 12 BULAN (JULAI 2020–JUN 2021)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti berikut untuk menyertai tawaran ini. LAWATAN TAPAK diwajibkan kepada semua Penyebut harga.

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 8 Julai 2020 – 21 Julai 2020.
(Close)
8 JULAI 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/KILC/SKIM(OE)/3/20 PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JULAI 2020
KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUALAN TERUS SEMPENA IBADAH KORBAN (TATACARA SKIM KORIDOR PEMBANGUNANSABAH (SDC))

Pemohon dari Jawatankuasa Ibadah Korban (Jabatan/ Syarikat/ Agensi/ Persatuan/ Masjid/ Surau) untuk membeli Haiwan bagi tujuan Ibadah Korban seperti dalam kenyataan tawaran.

Sila rujuk kenyataan tawaran untuk Syarat dan Peraturan Permohonan

(Close)
6 JULAI 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/18/20 PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUN 2020 (JUALAN TERUS)

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli Haiwan seperti dalam kenyataan tawaran sebut harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 26hb Jun – 03hb Julai 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.

(Close)
16 Julai 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/TD(OE)/04/20 MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN CALF MILK REPLACER (CMR) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JULAI - DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18 Jun 2020 – 16 Julai 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
16 Julai 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/TD(OE)/03/20 MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAJA RUMPUT KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JULAI-DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18 Jun 2020 – 16 Julai 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
16 Julai 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/TD(OE)/02/20 MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN PALM KERNEL EXPELLER KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JULAI - DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18 Jun 2020 – 16 Julai 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
16 Julai 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/TD(OE)/01/20 MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN TERNAKAN LEMBU TENUSU KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH LIMA (5) BULAN (OGOS - DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18 Jun 2020 – 16 Julai 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
24 Jun 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/17/20 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR-SERAH PERALATAN RAWATAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN ( –DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18hb Jun 2020 – 24hb Jun 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebutharga untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
24 Jun 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/16/20 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR-SERAH UBAT-UBATAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JULAI – DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18hb Jun 2020 – 24hb Jun 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebutharga untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
24 Jun 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/15/20 MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN RUMPUT NAPIER (CHOPPED) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH LIMA (5) BULAN (OGOS - DISEMBER 2020)
Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18hb Jun 2020 – 24hb Jun 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebutharga untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
24 Jun 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/14/20 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERAH BAHAN KIMIA (CHEMICAL DETERGENT) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH EMPAT (4) BULAN (SEPTEMBER-DISEMBER 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 18hb Jun 2020 – 24hb Jun 2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebutharga untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
19 JUN 2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/PHK/JT/2/20 PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUN 2020 (JUALAN TERUS)

Pembeli yang berminat untuk membeli Haiwan seperti dalam kenyataan.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 17hb Jun – 19hb Jun 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.

Pembelian boleh dibuat selepas tarikh 19hb Jun 2020. Pembeli yang berminat boleh menghubungi KILC terlebih dahulu untuk semakan sebelum ke KILC untuk mengisi borang pembelian untuk tujuan pembayaran.
(Close)
20 Julai 2020 (12.00 Tengahari) DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, DEVELOPMENT, INTEGRATION, TESTING, COMMISSIONING, WARRANTY, AND MAINTENANCE OF NETWORK INFRASTRUCTURE AND ICT SYSTEM FOR THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED CONTAINER TERMINAL MANAGEMENT SYSTEM (ICTMS) FOR POIC LAHAD DATU CONTAINER TERMINAL

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang mempunyai pendaftaran dengan MOF dalam mana-mana Kod dan Bidang yang berkaitan seperti berikut dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja seperti dalam kenyataan tender.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, HANYA PENAMA yang tercatat didalam sijil MOF yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam MOF/KKM.

Taklimat tender dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya Pembekal yang menghadirinya sahaja akan dibenarkan membeli dokumen tender.
(Open)
NA NA PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUN 2020 (JUALAN TERUS)

Pembeli yang berminat untuk membeli Haiwan seperti dalam kenyataan.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 5hb Jun – 7hb Jun 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.

Pembelian boleh dibuat selepas tarikh 7hb Jun 2020. Pembeli yang berminat boleh menghubungi KILC terlebih dahulu untuk semakan sebelum ke KILC untuk mengisi borang pembelian untuk tujuan pembayaran.
(Close)
30.April.2020 (12.00 Tengahari) -

PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN APRIL 2020

DI BAWAH SKIM GALAKAN PENGLIBATAN USAHAWAN TERNAK DAN LUAR BANDAR (BUMIPUTERA SABAH)
DALAM INDUSTRI PENTERNAKAN LEMBU DI SABAH – KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH (SDC)Pemohon dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli Haiwan seperti dalam Kenyataan

Lawatan tapak TIDAK DIWAJIBKAN. Walau bagaimanapun, sekiranya syarikat atau orang perseorangan mahu melihat sendiri haiwan tersebut, amalan social distancing, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian facial mask adalah perlu bagi mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 24 April – 27 April 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang; ATAU Melalui video call bersama pihak KILC bermula pada 24 April – 27 April 2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang. Sila hubungi talian pejabat untuk urusan berkaitan video call.


SYARAT DAN PERATURAN TAMBAHAN (Sila Klik Untuk Muat Turun)
(Close)
17.Mac.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/13/20 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR-SERAH MAKANAN BERMASAK ISLAM UNTUK PELAJAR SABAH ANIMATION & CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3) BAGI TEMPOH TIGA (3) BULAN (APRILJUN 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 10.Mac.2020 – 17.Mac.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA mempunyai Kod Bidang/Kelas pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam Sebut Harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada pembekal-pembekal(syarikat) atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa ‘Surat Tauliah’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil Asal Perbendaharaan Malayisa Sabah (PMS) atau PUKONSA hendaklah dikemukakan dan sila sediakan salinan sijil-sijil yang disahkan semasa hendak mengambil dokumen Sebut Harga.
(Close)
17.Mac.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/12/20 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI SABAH ANIMATION CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3), WINDROSE SQUARE, PENAMPANG UNTUK TEMPOH 3 BULAN (APRIL 2020 – JUN 2020

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 10.Mac.2020 – 17.Mac.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA mempunyai Kod Bidang/Kelas pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam Sebut Harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada pembekal-pembekal(syarikat) atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa ‘Surat Tauliah’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil Asal Perbendaharaan Malayisa Sabah (PMS) atau PUKONSA hendaklah dikemukakan dan sila sediakan salinan sijil-sijil yang disahkan semasa hendak mengambil dokumen Sebut Harga.
(Close)
17.Mac.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/11/20 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) UNTUK TEMPOH 9 BULAN (APRIL 2020 – DISEMBER 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 10.Mac.2020 – 17.Mac.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA mempunyai Kod Bidang/Kelas pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam Sebut Harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada pembekal-pembekal(syarikat) atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa ‘Surat Tauliah’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil Asal Perbendaharaan Malayisa Sabah (PMS) atau PUKONSA hendaklah dikemukakan dan sila sediakan salinan sijil-sijil yang disahkan semasa hendak mengambil dokumen Sebut Harga.
(Close)
12.Mac.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/10/20 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MAC 2020

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli haiwan seperti dalam Kenyataan Sebut Harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 05.Mac.2020 – 11.Mac.2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.
(Close)
3.Mac.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/09/20 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN PALM OIL FIBER TOTAL MIXED RATION (OPF TMR) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH EMPAT (4) BULAN (APRIL-JULAI 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 26.Februari.2020 – 3.Mac.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor (syarikat) yang berdaftar dengan CIDB atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang/Kelas pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam Sebut Harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada Kontraktor-Kontraktor (syarikat) atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. SIJIL ASAL SPKK dan CIDB atau PUKONSA hendaklah dikemukakan dan sila sediakan salinan sijil-sijil yang disahkan semasa hendak mengambil dokumen Sebut Harga.
(Close)
27.Feb.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/08/20 CADANGAN KERJA-KERJA BAGI MEMBINA RUMAH MEMPROSES BONGKAH CENDAWAN DI DEMOPLOT (SAIP), KIMANIS, PAPAR

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 20.Februari.2020 – 27.Februari.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor (syarikat) yang berdaftar dengan CIDB atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang/Kelas pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam Sebut Harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada Kontraktor-Kontraktor (syarikat) atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. SIJIL ASAL SPKK dan CIDB atau PUKONSA hendaklah dikemukakan dan sila sediakan salinan sijil-sijil yang disahkan semasa hendak mengambil dokumen Sebut Harga.

Taklimat dan Lawatan Tapak adalah diwajibkan untuk semua penyebut harga yang menyertai tawaran ini.
(Close)
17.Feb.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/07/20 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN FEBRUARI 2020

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli haiwan seperti dalam Kenyataan Sebut Harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 10.Februari.2020 – 16.Februari.2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.
(Close)
14.Feb.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/06/20 KENYATAAN SEBUT HARGA : CADANGAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS UNTUK KEGUNAAN PELAJAR SABAH ANIMATION CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3) BAGI TEMPOH EMPAT (4) BULAN (FEB –MEI 2020)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebut harga untuk menyertai tawaran.

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 10 Februari 2020 – 14 Februari 2020 pada waktu pejabat.
(Close)
17.Feb.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/05/20 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PENGHAWA DINGIN DI SEDIA (KOTA KINABALU), SAIP (PAPAR) DAN KILC (KENINGAU) UNTUK TEMPOH 12 BULAN (FEBRUARI 2020 – JANUARI 2021)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 10.Februari.2020 – 17.Februari.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan sebut harga untuk menyertai tawaran ini.

LAWATAN TAPAK diwajibkan kepada semua Penyebut harga. Adalah dimaklumkan bahawa lawatan hanya akan diadakan sekali sahaja. Penyebut harga dikehendaki berkumpul di bangunan seperti pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan seperti dalam iklan sebut harga.
(Close)
27.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/04/20 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JANUARI 2020

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli haiwan seperti dalam Kenyataan Sebut Harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 20.Januari.2020 – 26.Januari.2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.
(Close)
15.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/03/20 CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERAH BAHAN KIMIA (CHEMICAL DETERGENT) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JANUARI-JUN 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 8.Januari.2020 – 15.Januari.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
15.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/02/20 KENYATAAN SEBUT HARGA(TAWARAN SEMULA): CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTARSERAH , MEMUNGGAH DAN MENYUSUN RUMPUT NAPIER (CHOPPED) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH LIMA (5) BULAN (FEBRUARI - JUN 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 8.Januari.2020 – 15.Januari.2020.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
13.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SH(OE)/01/20 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JANUARI 2020

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli haiwan seperti dalam Kenyataan Sebut Harga.

Haiwan boleh dilihat di Ladang Pusat Penternakan Bersepadu Keningau (KILC), KM 3½, Jalan Karamatoi Sook, Keningau (Talian Pejabat: 087-365562) bermula pada 06.Januari.2020 – 12.Januari.2020 pada jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang.
(Close)
8.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/SDC/ST/2019/01 KENYATAAN TENDER SEMULA: PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR BLUEPRINT 2.0

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 16.December.2019 – 20.Disember.2019.

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti berikut untuk menyertai tawaran. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada syarikat-syarikat atau wakil–wakilnya yang SAH sahaja dengan membawa SURAT TAULIAH yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat.

Syarikat-syarikat yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri Taklimat Tender pada masa dan tempat yang dinyatakan dalam iklan.
(Close)
06.Jan.2020 (12.00 Tengahari) SEDIA/TD(OE)/01/19 CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN TERNAKAN LEMBU TENUSU KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (FEBRUARI - JULAI 2020)

Dokumen meja tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 12.Disember.2019 – 31.Disember.2019.

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal (syarikat) yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PUKONSA dan mempunyai Kod Bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti dalam iklan tender untuk menyertai tawaran ini.
(Close)
Click on Tender Title to download Tender Advertisement